Kvalitet:Kvalitet har alltid stått i fokus hos Karl M. Gulbrandsen. Med kvalitet mener vi alt fra riktige produkter i henhold til spesifikasjon til riktig leveringstid. I mange år har vi jobbet bevisst med å lage et dokumentert kvalitetssystem, og dette arbeidet har nå ført til at vi har blitt sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001:2000. ISO 9001-normen stiller meget høye krav til dokumentasjon og sporbarhet noe som gjør at dere som kunde kan føle dere trygge på at produktene våre er av høy kvalitet.


Alle materialer som kommer til KMG gjennomgår en streng kontroll før den blir godkjent. Alle papirene som hører til materialene blir arkivert på en slik måte at det er lett å koble materialene opp mot et ferdig produkt (sporbarhet).
Ordrene som kommer inn til fabrikken blir registrert i et MPS system som heter Spektra. I dette systemet ligger det en mengde grunndata som gir oss grunnlag for å generere produksjonsdokumenter. Disse dokumentene følger varen helt til den blir pakket og merket. Produksjonsdokumentene blir arkivert i fem år.
Som et ledd i vår sporbarhet blir det brukt strekkodemerking på alle varer som forlater fabrikken.