DET OPPLAGTE 1. VALGET INNEN MEKANISK PRODUKSJON

KMG har kompetanse og erfaring til å ivareta det økonomiske grensesnittet mellom ide og produksjon.
Karl M. Gulbrandsen Stansefabrikk AS ble etablert i 1917. Som en av landets eldste stansefabrikker har vi overlevd både kriger og depresjoner. Vi har lært hvor viktig kvalitet er, både på produkter og leveranser. Med kvalitet har vi vunnet kundenes tillit.
Ved hjelp moderne maskiner, kraftige DAK/DAP løsninger og erfarene medarebeider kan vi stanse "alle" dine problemer.
Veien fra prototype til serieproduksjon er ofte både lenger og mer kronglete enn ønskelig. Små, tilsynelatende enkle komponenter gir uventet hodebry for produsenten.
Konstruktøren har tegnet en komponent som ikke lar seg produsere på en rasjonell og rimelig måte, og de allerede knappe fortjenestemarginene smuldrer vekk. Problemstillingen er velkjent, både for våre oppdragsgivere og oss.
Dette kan vi hjelpe deg med å løse! Se videre på våre sider for å se noe av det vi holder på med.