På denne siden ønsker vi å vise litt av det som skjer på fabrikken:

Vi har tenkt å sende ut noen nyhetsbrev i året.
Disse nyhetsbrevene vil inneholde informasjon om hva som skjer hos oss.
Etterhvert som disse blir produsert og sendt ut vil vi også legge en kopi her.

12.10.2010 ;

KMG har nå blitt sertifisert etter følgende standarder:

NS-EN ISO 9001:2008
NS-EN ISO 14001:2004

Sertifikatene gjelder for KMGs kvalitets- og miljøstyringssystem.


Sommerfesten 2009 (En ny tradisjon?)

Høsten 2008 ;

Asfaltering av gårdsplassen:


Så ble det endelig asfalt på hele gårdsplassen.

03.31.2008;


Som mange av våre kontakter vet er vi i full gang med utbygging av vår fabrikk.
Utbyggingen av vårt nye lager ble ferdig medio februar 2008. Nå er det kun asfalt igjen!


Slik ser det ut 18.12.2007;

Slik ser det ut 07.12.2007;
Status 15.11.2007...Oppkjøp av B.A. Sandberg Stanse- og Metallvareindustri AS


Fra 01.06.2007 er KMG formelle eiere av B.A. Sandberg Stanse- og Metallvareindustri AS

Link til hjemmesiden finner du her: B.A.


Nyhetsbrev 1/2006
Bilder og annet:

Vi vil også prøve å legge ut bilder på denne siden av prosjekter vi mener bør få litt ekstra oppmerksomhet.

De første bildene er fra montering av radarreflektorer i Tafjord.
De siste meldingene (mars 2006) tyder på at konstruksjonen holder så langt.


Montering av radarreflektorer (produsert av KMG) i Tafjord 2003-2005